500ريال ,بادكنك ,طبقه ,عباس ,بندر ,دارد؟ ,بندر عباس ,خواب دارد؟ ,اتاق خواب ,وجود دارد ,بادكنك بفروشد

نام و نام خانوادگي:                                           نماز كليد بهشت است.                                 تاريخ:

آزمون مدادكاغذي رياضي  (هدف حل مسئله ها)        شيوه ي اجرا به صورت گروهي            دبستان سوم خرداد

1-    رضا هر بادكنك  را 150تومان مي خرد و200تومان مي فروشد .

اگر او 2بادكنك بفروشد چه قدر سود كرده است؟

چند بادكنك بفروشد تا 300تومان سود ببرد؟

چند بادكنك بفروشد تا با سود ان بتواند يك بادكنك براي خودش بردارد؟

 

تعداد بادكنك

 

سود بادكنك

 

2-اگر امروز سه شنبه و اولين روز ماه باشد تا آخر اين ماه سه شنبه ها چه روز هايي از ماه هستند؟

 

 

3-اگر كارتون موش وگربه ساعت30: 18 پخش شود اين كارتون ساعت چند بعداز ظهر پخش مي شود؟

 

4-قطار تهران – بندر عباس ساعت 8 صبح از تهران به سمت بندر عباس حركت كرد وپس از 11ساعت به بندر عباس رسيد قطار ساعت چند بعداز ظهر به بندر عباس رسيده است؟

 

 

5- بچه هاي يك مدرسه در شهر بازي در 9صف ده نفري ايستادند ودر كنار آنها 4 مربي هم ايستاده بودند . براي سوار شدن به چرخ وفلك بايد چند بليط تهيه شود؟

 

 

 

 

6- بادر دست داشتن تعدادي سكه ي 50 و 100ريالي به چند حالت مي توان 500ريال درست كرد؟

مجموع

تعدادسكه ي100ريالي

تعدادسكه ي 50 ريالي

500ريال

 

 

500ريال

 

 

500ريال

 

 

500ريال

 

 

500ريال

 

 

500ريال

 

 

 

7-- يك ساختمان 6 طبقه دارد در هر طبقه 2واحد وجود دارد ودر هر واحد 3اتاق خواب وجود دارد.

3 طبقه ي آن چند واحد دارد؟

4 طبقه ي آن چند اتاق خواب دارد؟

6طبقه ي آن چند اتاق خواب دارد؟

 

 

 

 

نظر سر گروه:

نظر افراد گروه :

1-

2-

3-

4-

منبع اصلی مطلب : کانون فرهنگی تربیتی لقمان حکیم دولت آباد
برچسب ها : 500ريال ,بادكنك ,طبقه ,عباس ,بندر ,دارد؟ ,بندر عباس ,خواب دارد؟ ,اتاق خواب ,وجود دارد ,بادكنك بفروشد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه :